lördag 2 januari 2010

Rosenskäran växer och växer !

Botten hade gått ur lövkorgen så jag placerade den i landet, fylldde den med jord och sådde fröer till Rosenskära i korgen. Med sitt dilliknande bladverk och sina nyfikna lite skira blommor i "rätt färger" är den en tacksam medspelare i landet !

Den fick väl några vattendroppar i början av sommaren för att komma igång sen fick den klara det mesta själv.


"Jag undviker att se framåt eller bakåt, och försöker hela tiden att se uppåt"
Charlotte Bronté